Working Group Safe Integration

dec 20, 2016

Working Group Safe Integration

Het ministerie van Economische Zaken heeft een inventarisatie uitgevoerd naar de wensen en mogelijkheden voor test-, demonstratie- en oefenlocaties voor drones voor beroepsmatig gebruik.

De luchthaven van Eelde wordt gezien als de meest geschikte civiele luchthaven van Nederland om dit te realiseren. Test- en oefenlocaties kunnen de gelegenheid bieden voor het uitvoeren van experimenten en trainingen. Om op testlocatie Groningen Airport Eelde tot een veilig en verantwoord gebruik van drones te komen is door de DroneHub GAE een werkgroep ingesteld onder de naam Working Group Safe Integration. In deze werkgroep werken de luchthaven, het NLR en LVNL samen. De werkgroep van procedure experts buigt zich over protocollen die er toe dienen dat uiteindelijk gelijktijdig kan worden geopereerd met drones met bestaande luchtvaart. Deze integratie van nieuwe luchtvaart in reeds bestaande luchtvaart zal in kleine stapjes mogelijk worden gemaakt. Van kleine vliegbewegingen in een afgebakend gebied naar uiteindelijke volle integratie is het doel.

Contact informatie

Stichting DroneHub Groningen Airport Eelde
Burgermeester JG Legroweg 45a
9761 TA  Eelde
[email protected]