Toepassing van Innovatieve Precisietechniek

aug 9, 2020

Toepassing van Innovatieve Precisietechniek

Agrarische ondernemers ondervinden nu en in de toekomst uitdagingen, zoals extreme weersomstandigheden, verduurzaming van de teelt, verbeteren van de biodiversiteit en het omgaan met lagere arbeidsbeschikbaarheid. Oplossingen voor deze uitdagingen moeten wel binnen economische en maatschappelijke randvoorwaarden passen. Precisielandbouw met behulp van drones kan een rol vervullen om met deze uitdagingen om te gaan.

Daarom is onlangs het POP3 project Toepassing Innovatieve Precisietechniek (TIP) van start gegaan. Het heeft als doel om twee seizoenen (2020-2021) in studiegroepen samen met agrarische ondernemers, bedrijfsopvolgers, erfbetreders en MBO-studenten praktisch aan de slag te gaan met precisielandbouw in de Veenkoloniën.

Studiegroepen

Hierbij kijken we naar de specifieke situatie van de betreffende ondernemer en zijn of haar vragen en behoeften. Dit project brengt de expertise van diverse regionale partners op het vlak van onderwijs, advies en onderzoek bij elkaar om de vragen en behoeften te beantwoorden. Daarnaast zullen er demonstraties worden georganiseerd bij de ondernemers thuis, om op deze manier met en van elkaar te leren.

Trainingen en demonstraties

Naast de studiegroepen waarin verdieping wordt gezocht, organiseren we ook trainingen en demonstraties voor een bredere groep ondernemers op het innovatiecentrum te Valthermond. Zo demonstreren we o.a. verschillende toepassingen die bij de zetmeelaardappelteelt ingezet kunnen worden, het gebruik van precisielandbouw op basis van plaats specifieke bodeminformatie en vernieuwende technologieën (robots en slimme apps).

Partners

Het project TIP wordt uitgevoerd in samenwerking met Stichting Wageningen Research (WR), NB Advies, HLB en Stichting Agrarisch Opleidingscentrum Terra. Meer weten over dit project of wil jij bij dit project aanhaken? Klik hier

Contact informatie

Stichting DroneHub
Groningen Airport Eelde

Burgemeester J.G. Legroweg 45 A

9761 TA Eelde

[email protected]
050 211 04 37

Zoeken