Zaterdag 22 april was de afsluiting van de jaarlijkse International Master Workshop in de RLS1957 in Eelde. Studenten van de Hanze Hogeschool Groningen en van de Hochschule Furtwangen University (Duitsland) presenteerden hun ideeën over de gebruiksmogelijkheden van droneleveringen naar de Waddeneilanden aan opdrachtgever UMCG Ambulancezorg.

UMCG Ambulancezorg, partner van de DroneHub GAE, heeft de internationale studenten gevraagd mee te denken over hoe droneleveringen van medicijnen naar de Waddeneilanden op een snelle, veilige manier en 24/7 gerealiseerd kunnen worden. Een hele week waren de studenten bezig met het thema drones tijdens workshops, gastpresentaties en bedrijfsbezoeken. Het onderwerp is aangedragen door de ‘werkgroep delivery’ van de DroneHub GAE.

Regelgeving aanpassen

De studenten kwamen met verschillende bedrijfsmodellen. Zij kwamen erachter dat de huidige wettelijke regels voor het luchtruim een obstakel zijn. Die regels moeten worden aangepast. Dat kost tijd. Er moeten bijvoorbeeld luchtcorridors worden aangewezen, waar de drones zich tot zo’n honderd meter hoogte veilig kunnen voortbewegen.

Samenwerking zoeken

Een belangrijke vraag is ook: hoe staan eilandbewoners tegenover onbemand luchttransport als dit met enige regelmaat over huis en tuin komt? En hoe enthousiast zijn verzekeraars eigenlijk over dit alternatieve transport van medicijnen? Een aantal studenten kwam daarnaast met de suggestie samenwerking te zoeken met commerciële partijen. Die zouden hun pakketjes met dezelfde drones kunnen meegeven om daarmee de kosten van het medicijnentransport te drukken. ‘Op dit moment gaan medicijnen naar de Waddeneilanden eerst met een busje, dan met de boot en dan weer met een busje of taxi’, vertelt Jaap Hatenboer, innovatiemanager bij UMCG Ambulancezorg in Groningen. Volgens hem zou een drone met medicijnen een goede optie kunnen zijn.

Onder tijdsdruk presteren

De studenten vonden de real life case uitdagend. Het leerde hen om onder tijdsdruk een advies te ontwikkelen. Het samenwerken met de verschillende nationaliteiten was bovendien erg leerzaam en leuk.

DroneHub GAE

DroneHub GAE wil met de bijdrage van de studenten de drone-ontwikkelingen bij Groningen Airport Eelde een stap verder brengen. In de DroneHub GAE werken bedrijven, kennisinstellingen en overheid samen aan onderzoek en innovatieve oplossingen op het gebied van drones. Doel is onder meer om als drone-testlocatie, innovatie, start ups en werkgelegenheid te creëren.