Studenten Hanzehogeschool Groningen aan de slag met markttoepassingen voor drones

sep 28, 2017

Studenten Hanzehogeschool Groningen aan de slag met markttoepassingen voor drones

Vierentwintig tweedejaars studenten van de Hanzehogeschool Groningen gaan voor de DroneHub GAE mogelijke businessmodellen bedenken voor dronetoepassingen. Er zijn vier thema’s waar de leerlingen van de driejarige opleiding Bedrijfskunde MER uit kunnen kiezen:
  • Gebruik van drones met kabel
  • Drenthe by drone
  • Valthermond Agri
  • Detect & avoid in combinatie met 5G

Gebruik van drones met kabel
Drones aan een kabel hebben een beperkt bereik, maar ook minder strenge regels. Bekabelde drones zijn goed bruikbaar voor observatie bij evenementen of ongelukken.

Drenthe by drone
Voor potentiële bezoekers van Drenthe zou het van belang kunnen zijn om de locatie alvast te kunnen verkennen aan de hand van 360 graden beelden gemaakt door drones.

Valthermond Agri
De bedoeling is om met drones gebieden te scannen voor de verbetering van de efficiëntie in de landbouw. Hierbij is real-time dataverwerking een belangrijk onderdeel.

Detect & avoid in combinatie met 5G
Hierbij is communicatie met de verkeerstoren op de luchthaven en drone via 5G essentieel, maar hoe integreren we dit met de bestaande communicatiemiddelen in de traditionele luchtvaart?

De leerlingen gaan bij elk thema een organisatie zoeken en vervolgens een onderzoeksvraag bedenken.

Planning
De leerlingen doen in de eerste maand bedrijfsbezoeken en gaan aan de slag met hun onderzoeksopzet. Daarna volgen begeleidingssessies met de docent. Ook de DroneHub begeleid enkele van deze sessies. Begin november is de eindpresentatie.

Contact informatie

Stichting DroneHub Groningen Airport Eelde
Burgermeester JG Legroweg 45a
9761 TA  Eelde
[email protected]