Partners

Groningen Airport Eelde

GAE biedt als test- en lesluchthaven volop kansen voor het uiteindelijk in de toekomst integreren van drones met het overige vliegverkeer. GAE is de perfecte locatie om nieuwe ontwikkelingen en toepassingen te bedenken, te beproeven en/of te testen.

Luchtverkeersleiding Nederland

LVNL draagt graag bij aan Drone Hub Groningen Airport Eelde samen met de andere kennispartners. Dit is de uitgelezen locatie om te onderzoeken hoe drones op een veilige en efficiënte manier in gecontroleerd luchtruim geïntegreerd kunnen worden.

Onderzoekscentrum voor lucht- en ruimtevaart

Met zijn multidisciplinaire expertise en ongeëvenaarde onderzoeksfaciliteiten, levert NLR innovatieve, integrale oplossingen voor complexe uitdagingen in de aerospace sector. NLR Drone Centre is een test centrum met een eigen luchtruim met de benodigde beschikkingen en ontheffingen, gespecialiseerd in drone  onderzoek, testen, toepassingen en (door ILT erkende) RPA-L opleidingen.

Als maatschappelijke opdracht leiden we jonge professionals op voor de beroepspraktijk van morgen. Jonge professionals die zelfstandig, kritisch en verantwoordelijk zijn voor en in hun eigen handelen. Daarnaast vraagt de maatschappij om kennis uit onderzoek te vertalen naar oplossingen en innovaties in de beroepspraktijk. Om hieraan te kunnen voldoen, verbinden we onderwijs, onderzoek en ondernemerschap tot een leergemeenschap waarbinnen innovaties tot stand komen.

UMCG Ambulancezorg staat bekend als toonaangevend aanbieder van ambulancezorg in Drenthe en een deel van Friesland. UMCG Ambulancezorg ziet Drone Hub Groningen Airport Eelde als een ideale locatie om nader onderzoek te doen naar de inzet van drones in de (spoed)zorg.

2017 wordt het jaar van de lancering van Omni-Drones-Academy op Groningen Airport Eelde. In onze visie is deze luchthaven uitermate geschikt om de komende jaren professionele drone-piloten op te leiden. Safe integration van drones in het civiele luchtruim start hier.
OMNI-DRONES-ACADEMY, WE DELIVER UNMANNED AVIATION EXPERTS

Samen Drenthe sterker maken
Rabobank Assen en Noord-Drenthe investeert als business partner in de Drone Hub GAE. Wij willen onze bijdrage leveren aan het versterken van de regionale Drentse economie. Dit doen wij door het delen van kennis en het openstellen van ons netwerk om ook op dit gebied de innovatie tot stand te brengen en te stimuleren naar een hoger niveau. Samen met duurzame partners zorgen we ervoor dat dit tot stand komt, een aandeel in elkaar.

Als belangenbehartiger zet VNO-NCW MKB Noord zich in voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat met een scherp oog voor het ondernemersbelang.

Om die reden steunen wij ook Drone Hub GAE. Deze technologie kan veel kansen opleveren voor onze regio. Bijvoorbeeld op het gebied van energietransitie: de drone hub zou een prima rol kunnen vervullen bij de inspectie van windmolens op zee.

Als belangenbehartiger zet VNO-NCW MKB Noord zich in voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat met een scherp oog voor het ondernemersbelang.

Om die reden steunen wij ook Drone Hub GAE. Deze technologie kan veel kansen opleveren voor onze regio. Bijvoorbeeld op het gebied van energietransitie: de drone hub zou een prima rol kunnen vervullen bij de inspectie van windmolens op zee.

Het NHL Kenniscentrum Computer Vision focust op het toevoegen van meerwaarde door geautomatiseerd, waarnodig on-board, intelligent gebruik van Computer Vision technologie op UAVs. Onderzoek vindt plaats naar zowel het automatiseren van het vliegproces met behulp van sensor fusion als naar het automatiseren van inspecties zoals akkers en windturbines met (hyper-spectrale) camera’s.