DroneHub en Provincie Groningen starten langjarig programma

jun 23, 2020

DroneHub en Provincie Groningen starten langjarig programma

Stichting DroneHub Groningen Airport Eelde start in opdracht van en in samenwerking met de Provincie Groningen het langjarige programma 'Autonoom Vliegen'. Het uiteindelijke doel van de Provincie Groningen is om toe te werken naar volledig autonoom vliegen voor goederen en personen.

Voor dit programma is gekozen voor een eerste project met Medical Delivery als thema. Uit onderzoek van DroneHub GAE is namelijk gebleken dat het draagvlak voor de inzet van (delivery) drones vele malen groter is wanneer de vlucht maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld wanneer het om een medische toepassing gaat.

Drones kunnen goed ingezet worden om snel, vraagafhankelijk en zonder verplaatsing van personen high value of high impact medische producten te vervoeren. Beeld je bijvoorbeeld eens in hoe drones hadden kunnen bijdragen tijdens de coronacrisis. Ook los van de coronacrisis is dit al van grote meerwaarde, bijvoorbeeld voor meer afgelegen locaties in het aardbevingsgebied of voor de Waddeneilanden. Denk daarbij aan het vervoeren van bloedzakken, verschillende soorten medicatie, AED’s, testkits e.d. Het coronavirus maakt de bewustwording om dit type toepassing uit te rollen nog eens extra interessant en relevant.

Toewerken naar autonoom vliegen

De weg naar volledig autonoom vliegen voor goederen en personen zal de nodige uitdagingen kennen, zoals acceptatie bij bewoners en medewerkers, de wet- en regelgeving aangaande autonoom vliegen en niet te vergeten de robuustheid, betrouwbaarheid en intelligentie van dergelijke systemen.

Het verantwoord en in kleine, veilige stappen uitvoeren van het plan en het steeds borgen van de stappen is essentieel voor dit project. Zo kan steeds stap voor stap opgeschaald worden naar grotere drones, langere afstanden en zwaardere pakketten.

De eerste stap is het organiseren van een serie live demonstraties in de zomer van 2020. In samenwerking met hive.mobility vinden deze plaats op de Zernike Campus Groningen. Deze demonstraties worden gezien als een eerste kennismaking en ter bevordering van de bewustwording van toekomstige stakeholders en de maatschappij in zijn geheel.

______
Artikel via hive.mobility.

Contact informatie

Stichting DroneHub
Groningen Airport Eelde

Burgemeester J.G. Legroweg 45 A

9761 TA Eelde

[email protected]
050 211 04 37

Zoeken