DroneHub op Groningen Airport Eelde

dec 20, 2016

DroneHub op Groningen Airport Eelde

Samen met het bedrijfsleven, overheid en onderwijsinstellingen gaat Groningen Airport Eelde (GAE) de ‘DroneHub GAE’ opzetten. Het doel is om van de Hub een vooraanstaand kennis- en ontwikkelcentrum op het gebied van drones te maken, waarbij drones en de toepassingen hiervan centraal staan.

Betrokken partijen zijn onder meer het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, ROC Noorderpoort, Rabobank Assen en Noord-Drenthe, MKB Noord, UMCG Ambulancezorg, Linear Aviation en Luchtverkeersleiding Nederland.

Dynamische groeisector “De dronessector kan worden beschouwd als een van de meest dynamische groeisectoren in de wereld. Deze hub op Groningen Airport Eelde trekt partijen aan die elkaar versterken en innovatie tot stand brengen en stimuleren,” aldus gedeputeerde Henk Brink. “Het oprichten van de Drone Hub is daarom een fantastisch initiatief dat de provincie Drenthe vol overtuiging steunt.” “We verwachten dan ook dat dit initiatief in de nabije toekomst werkgelegenheid voor Drenthe oplevert”, vult gedeputeerde Cees Bijl aan.

Vliegen op luchthaven De DroneHub vestigt zich op Groningen Airport Eelde. Dat is uniek omdat het vliegen met drones op en rond luchthavens wettelijk verboden is. GAE biedt echter als test- en lesluchthaven volop kansen voor het uiteindelijk in de toekomst integreren van drones met het overige luchtverkeer. De eerste taak waar de DroneHub GAE zich mee bezig gaat houden is het juridisch mogelijk maken van het vliegen met drones op de luchthaven. Hierover moet allereerst afstemming met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) plaatsvinden. Betrokken partijen stellen als voorwaarde dat de veiligheid natuurlijk voorop staat.

Praktijk De bedoeling van de DroneHub is ook om een platform te bieden waarop marktpartijen, onderwijs en onderzoeksinstellingen de praktijktoepassingen van de drones gaan onderzoeken en te komen tot een opleiding om drones veilig te besturen. Verdere invulling van de hub staat nog open. Partijen die dit initiatief kunnen versterken, zijn van harte welkom om zich te melden.

Noot voor de redactie:

Contact Groningen Airport Eelde: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de persafdeling via 06-10884175

Download persbericht: Persbericht Drone Hub op Groningen Airport Eelde

Contact informatie

Stichting DroneHub Groningen Airport Eelde
Burgermeester JG Legroweg 45a
9761 TA  Eelde
[email protected]